Prosjekter

Hatteland Aksdal

Bærekraftige løsninger og høy teknisk standard

Bygget inneholder kontorer til Rambase, samt kontor og produksjonslokaler til Ydra.

Bygget inkludert parkeringskjeller vil være på ca. 9500 m² BTA, hvorav ca. 1200 m² er produksjons- og verkstedlokaler til Ydra. Resterende er kontorer, fellesarealer, kantine, treningsrom og garderober samt et stort og avansert teknisk rom.

Det legges særlig stor vekt på valg av bærekraftige løsninger i prosjektet og bygget klassifiserer til en Grønn A, som bekrefter de kvaliteter som er valgt med tanke på miljø og klima. Bygget holder en svært høy teknisk standard.

Fakta om prosjektet

Navn Hatteland Aksdal
Byggherre Eikeskogvegen AS
Adresse/område Aksdal Næringspark
Byggtype Kombinasjonsbygg
Størrelse 9500 m²
Kontraktsform Totalentreprise eks. grunnarbeider
Byggeperiode Januar ’21 – Juni ’22

Bilder

Å utvikle prosjekt sammen med Vest Entreprenør skal være både kjekt og spennende

Å ha oss som en tidlig samarbeidspartner i et prosjekt er ikke en økt kostnad, men kvalitet og trygghet for gjennomføring og sluttproduktet.

Som byggherre kan du bidra med din tid og engasjement. Vest Entreprenør fyller på med kunnskap, rådgiving, kravspesifikasjoner, tegninger og illustrasjoner.

Kontakt Snorre for en uforpliktende prat om deres neste prosjekt.

Snorre Hallem

Snorre Hallem

Daglig leder