Energi, bærekraft og miljø

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og små grep kan gjøre en forskjell. I Vest Entreprenør ønsker vi å ha et så grønt avtrykk som mulig. Derfor bygger vi smartere og mer energieffektive bygg.

Framtidens arbeidsgivere og arbeidstakere har vokst opp i – og er en del av – et samfunn der klima, miljø og bærekraft alltid har stått på dagsorden. Dette tar vi i Vest Entreprenør på alvor. Vi må planlegge for å ta hensyn til hva vi tror vil være styrende for et grønt CO2-avtrykk i byggeprosjekter.

Grep for å redusere CO2-utslippet

Bærekraftige bygg vil gi høyere verdier, lavere oppgraderingskostnader og lavere driftskostnader.

All menneskelig aktivitet og produksjon medfører et CO2-utslipp. Dette utslippet må vi redusere ved å velge komponenter og hjelpemidler som bidrar til et minst mulig klimaavtrykk.

Et bærekraftig bygg blir en attraktiv arbeidsplass. Et bærekraftig bygg har særpreg.

I Vest Entreprenør mener vi at merverdien av grønne bygg øker, og etter hvert vil dette også gi høyere attraktivitet i både første- og andregangsmarkedet.

Miljøriktige løsninger

Energibrønn

Med energibrønner og en bergvarmeløsning vil en kunne utnytte energien som finnes under overflaten, samtidig som en reduserer klimaavtrykket. Dermed bidrar man hver dag til et bedre miljø. Varmepumpene blir stadig mer effektive, noe som åpner for lavere utgifter til oppvarming og lavere utgifter til kjøling.

Solceller

Et solcelleanlegg er en langsiktig investering. Det er bærekraftig utvikling i praksis og bygget blir en del av den bærekraftige framtiden. Om en velger solceller på taket blir det sitt eget kraftverk som produserer ren og kortreist energi. Ved en slik investering sørger bygget for å være en del av den bærekraftige framtiden, og det vil bidra til å påvirke også de som jobber eller bor i bygget.

Effektive bygg

Her handler det om god planlegging og prosjektering, involvering av brukere av bygget – og samspill i alle faser i prosjektet. Å kartlegge behov, utvise forskning, produsere og levere innhold og kompetanse fra planlegging til bruk. Mer digitalisering; effektivisere og utvikle gode metodikker for kunnskap og forståelse av utfordringer. SD-anlegg med høy grad av selvstyring.

Grønne tak

Grønne tak gir nye leveområder og øker områdets biodiversitet. Vegetasjonen på grønne tak filtrerer bort/samler opp forurensning fra lufta. Med et grønt tak reduseres hastigheten på vannet på vei til gateplan, og flomtoppen i elver og rørnett reduseres og forsinkes. Mye av vannet blir også absorbert i jord/vekstmediet på taket. På årsbasis kan det halvere mengden regnvann som renner av et tak.

Å utvikle prosjekt sammen med Vest Entreprenør skal være både kjekt og spennende

Å ha oss som en tidlig samarbeidspartner i et prosjekt er ikke en økt kostnad, men kvalitet og trygghet for gjennomføring og sluttproduktet.

Som byggherre kan du bidra med din tid og engasjement. Vest Entreprenør fyller på med kunnskap, rådgiving, kravspesifikasjoner, tegninger og illustrasjoner. 

Kontakt Snorre for en uforpliktende prat om deres neste prosjekt.

Snorre Hallem

Snorre Hallem

Daglig leder