Åpenhetsloven

Vest Entreprenør AS er omfattet av Åpenhetsloven, og plikter dermed å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.