Vi bygger alle typer bygg

Vi i Vest Entreprenør skal bygge næringsbygg med særpreg som skal overtas med stolthet.

Prosjektspekteret vårt spenner fra komplekse lager/distribusjonsbygg til moderne kontorbygg med BREEAM-sertifisering.

I Vest Entreprenør er vi alltid opptatt av kundens behov og ønsker. Vi tilstreber en felles forståelse for prosjektet for å finne de beste løsningene. Vi har erfaringen som skal til, og knytter til oss nødvendige interiørkonsulenter for å sikre kvalitet og trivsel i nybygg.

Kontorer

Lave driftskostnader, fleksible lokaler og riktig kvalitet er viktig ved næringsbygg.

Vi bidrar med forslag til rasjonelle, bærekraftige løsninger og utfører kost/nytte-analyser. Vi bidrar med tilrettelegging for senere ombygging av for eksempel kontorlokaler, som medfører fokus på fleksibilitet og forutsigbarhet til ombyggingskostnader.

Kombinasjonsbygg

Et kombinasjonsbygg er en bygning som inneholder en kombinasjon av funksjoner, Det kan være lager, kontor og produksjonslokaler i ett og samme bygg. Eksempler:

 • Industri- og produksjonsbygg
 • Butikk, kontor og verksted.

Lager- og logistikkanlegg

Lager og logistikkanlegg er en stor bygning hvor råvarer eller bearbeidede varer kan lagres. Lagerbygg er ofte samlokalisert med andre typer anlegg, som distribusjonssentre og lettere produksjonsfasiliteter. Eksempler:

 • Distribusjonslager
 • Fly/helikopter-garasje
 • Hovedlager

Dagligvare og handel

En bygning for dagligvare/handel er en bygning der det drives salg av varer og tjenester, både offentlig og privat. Eksempler:

 • Dagligvarehandel
 • Byggevarehandel
 • Elektrohandel
 • Kjøpesenter
 • Bilforretninger

Landbaserte oppdrettsanlegg

Et fiskeoppdrettsanlegg på land gir fordeler både for miljø og fisken som er utsatt for lakselus og smittsomme sykdommer i havet.

Landbasert fiskeoppdrett er et mer bærekraftig alternativ enn oppdrett til sjøs.

Foto: Akva Group 

Produksjonslokaler og verksted

Et bygg definert for hvor det utføres håndverkkonstruksjon eller reparasjonsarbeid. Eksempler:

 • Mekaniske verksteder
 • Bilverksteder

Å utvikle prosjekt sammen med Vest Entreprenør skal være både kjekt og spennende

Å ha oss som en tidlig samarbeidspartner i et prosjekt er ikke en økt kostnad, men kvalitet og trygghet for gjennomføring og sluttproduktet.

Som byggherre kan du bidra med din tid og engasjement. Vest Entreprenør fyller på med kunnskap, rådgiving, kravspesifikasjoner, tegninger og illustrasjoner. 

Kontakt Snorre for en uforpliktende prat om deres neste prosjekt.

Snorre Hallem

Snorre Hallem

Daglig leder